Kind erkennen: wat houdt het in?

Kind erkennen: wat houdt het in? 700 466 Raya Jorna

Als je baby wordt geboren, ben je direct in alle opzichten de moeder van dit kind. Voor vaders ligt dit anders. De verwerker is niet vanzelfsprekend ook juridisch de vader van een kind. Het is dan ook belangrijk om al tijdens de zwangerschap je kind door de vader te laten erkennen. Familierechtadvocaat en mediator Raya Oranje-Jorna legt uit hoe dit zit.

Als jullie kind tijdens een geregistreerd partnerschap of huwelijk wordt geboren, dan is jouw echtgenoot of geregistreerd partner automatisch de juridisch vader van jullie kind, ook als hij niet de verwekker is. Erkennen is dan niet meer nodig. Als jullie geen geregistreerd partnerschap of huwelijk zijn aangegaan, dan wordt jouw partner alleen als de officiële ‘juridische vader’ gezien als hij het kind heeft erkend. Door erkenning ontstaan rechten en plichten ten aanzien van jullie kind.

Kind erkennen

Om een kind te erkennen moet je samen naar de Burgerlijke Stand van de gemeente gaan (vergeet niet de paspoorten!). Dit kan ook al voor de geboorte. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd en gebeurt bij voorkeur voor de 24e week, zodat het bij een eventuele vroeggeboorte al geregeld is.

Als je voor de geboorte de erkenning regelt, kunnen jullie bovendien kiezen welke achternaam het kind krijgt. Als je partner de baby niet voor de geboorte heeft erkend, dan krijgt de baby na de geboorte automatisch jouw achternaam. Het wijzigen van de achternaam na de geboorte kost tijd en geld.

Ouderlijk gezag regelen

Erkenning van het kind, of erkenning van de ongeboren vrucht, betekent niet dat de vader van rechtswege ook het ouderlijk gezag over het kind krijgt. Hiervoor moet je bij de rechtbank een verzoek indienen. Je kan dit ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ vinden op internet. Het verzoek om het gezamenlijk gezag te krijgen, moet door jullie beiden ondertekend worden. Ook moeten jullie namen en adres(sen) erop staan.

De volgende bijlagen voeg je bij het verzoek:

  • Een afschrift van de geboorteakte van het kind met de latere vermelding betreffende de erkenning (verkrijgbaar in de geboortegemeente van het kind).
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide ouders.

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag kan ook online worden geregeld via het digitaal loket rechtspraak.nl. Je hoeft dan geen schriftelijke bewijsstukken in te dienen. Je hebt wel het BSN nummer van je kind nodig.

Gezagsregister

Bij je aanvraag voor gezamenlijk gezag bekijkt de griffier van de rechtbank of je aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, maakt de griffier een aantekening in het openbare Centraal Gezagsregister.

Wil je het gezagsregister inzien of een uittreksel uit het register ontvangen? Dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij een rechtbank bij jou in de buurt. Inzage in het register en het opvragen van een uittreksel uit het gezagsregister zijn gratis. Je hebt een uittreksel nodig als je wilt aantonen wie het ouderlijk gezag heeft over jouw kind.Gepubliceerd op15 oktober 2017 door Raya Oranje-Jorna

Dit artikel is geplaatst op Ouders van Nu