Wat staat er in een ouderschapsplan?

Wat staat er in een ouderschapsplan? 700 466 Raya Jorna

Als je gaat scheiden en je hebt minderjarige kinderen, dan ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Maar wat staat daar precies in en waar moet je op letten? Familierechtadvocaat en mediator Raya Oranje-Jorna legt het uit.

In een ouderschapsplan staan alle afspraken die je samen maakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (zorgregeling), de verdeling van de kosten van je kind en hoe je elkaar als ouders informeert over belangrijke zaken.

Verplicht

Sinds 2009 is het verplicht om bij een scheiding waarbij kinderen betrokken zijn, een ouderschapsplan te maken. Zo wil de overheid ouders bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor kinderen, ook na een scheiding. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter een verzoek tot echtscheiding niet in behandeling, tenzij er een goede reden is waarom het plan ontbreekt.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Het is wettelijk verplicht om de volgende punten op te nemen in een ouderschapsplan:

  • Hoe jullie de zorg- en opvoedtaken verdelen.
  • Hoe jullie elkaar informeren over de kinderen en over alle belangrijke beslissingen in de opvoeding van de kinderen, en hoe jullie contact met elkaar hebben.
  • Welke afspraken jullie maken over de verdeling van de kosten van de kinderen.

Daarnaast kun je er nog allerlei andere dingen in het plan opnemen die je belangrijk vindt voor de kinderen. Zoals bepaalde regels (bedtijden, huiswerk), opvattingen over straffen of wat te doen als jij en de andere ouder het niet eens zijn. Ook bijvoorbeeld afspraken over ouderavonden, over de introductie van een nieuwe partner of over welke normen en waarden jullie de kinderen willen meegeven.
Het vastleggen van concrete, gedetailleerde beslissingen over dagelijkse dingen (kleding, kapper, piercings) lijkt vooraf misschien overdreven. Maar het kan na een scheiding veel ellende voorkomen. Uit de praktijk blijkt dat geen of vage afspraken maken vaak tot misverstanden en conflicten leidt.

Pas het aan op je situatie

Online kun je voorbeelden van ouderschapsplannen vinden. Een ‘standaard’ ouderschapsplan bestaat echter niet. Iedere situatie is anders. Het gaat er om dat het plan ‘maatwerk’ is en dus goed past bij jullie als ouders en jullie kinderen. Bij het opstellen kan je kijken hoe de situatie was tijdens het huwelijk en naar wat in de toekomst voor jullie als ouders en de kinderen het beste zal werken.
Misschien wil je graag een gelijke verdeling van de zorg (co-ouderschap), maar is dat in de praktijk niet haalbaar. Bijvoorbeeld omdat je niet meer bij elkaar in de buurt woont. Dan kan een andere veredeling van de zorg voor de kinderen een beter alternatief zijn.

Kinderen betrekken

Voor een praktisch uitvoerbaar ouderschapsplan is het belangrijk om naar je kinderen te luisteren en hun wensen mee te nemen. Mits ze daar oud genoeg voor zijn, natuurlijk. In het echtscheidingsverzoek moet daarom ook staan hoe jullie de kinderen betrokken hebben bij het opstellen van het ouderschapsplan. Kinderen zijn al heel jong goed in staat om hun belangen duidelijk te maken. Wel moeten ze te horen krijgen dat met hun mening rekening wordt gehouden, maar dat jullie als ouders beslissen. Zo voorkom je dat je kind het gevoel heeft tussen beide ouders te moeten kiezen.

Alle kinderen boven de 12 jaar ontvangen een oproep van de rechtbank om gehoord te worden door de rechter. Zij mogen hun mening geven, maar ze mogen niet beslissen bij wie ze gaan wonen. Kinderen zijn niet verplicht om naar het gesprek met de rechter te gaan. Zij kunnen beslissen om niet te gaan of een brief te schrijven.Gepubliceerd op10 oktober 2017 door Raya Oranje-Jorna

Dit artikel is geplaatst op Ouders van Nu