Zorgregeling: verdeling van de zorg voor de kinderen

Zorgregeling: verdeling van de zorg voor de kinderen 700 466 Raya Jorna

Bij een (echt)scheiding, ook als je niet getrouwd bent geweest, is het verplicht om als ouders af te spreken hoe de zorg voor de kinderen wordt verdeeld. Deze afspraken leg je vast in een zorgregeling, dat onderdeel is van het ouderschapsplan. Familierechtadvocaat en mediator Raya Oranje-Jorna vertelt je er alles over.

Wat is een zorgregeling?

De zorgregeling gaat niet alleen om bezoek, maar ook om andere contacten (telefoon, post, e-mail, chatten) tussen ouders en kind(eren). Er is geen standaardregeling. Zolang je het er samen over eens bent én de regeling rekening houdt met de belangen van je kinderen, kun je afspreken wat je wilt. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Bij een baby kan je niet afspreken dat hij de ene week bij de ene ouder is en de andere week bij de andere ouder. Zijn ontwikkeling laat het nog niet toe dat hij te vaak of te lang weg is van zijn verzorgende ouder. Ook hebben jonge kinderen (tot een jaar of zes) vaak behoefte aan een stabiele, vertrouwde thuissituatie. Voor hen is het daarom vaak beter, korter en regelmatig contact met de andere ouder te hebben (een paar keer per week), dan af en toe een lang contact. De mogelijkheden worden vanzelf groter naarmate het kind ouder wordt en zich verder ontwikkelt.

Afspraken kunnen heel gedetailleerd zijn, maar dat hoeft niet. Het is wel verstandig om alles op schrift te zetten. Betrek je kinderen, als ze daar oud genoeg voor zijn, bij het maken van de zorgafspraken. Dat is bij kinderen van twaalf jaar en ouder zelfs wettelijk verplicht.

Wat staat er in een zorgregeling?

Meestal staat in een zorgregeling:

  • Bij welke ouder het kind staat ingeschreven.
  • Om de hoeveel tijd het kind bij de andere ouder is.
  • Hoe lang hij/zij daar blijft.
  • Hoe het gaat met (school)vakanties en feestdagen.
  • Eventueel wie het kind haalt en brengt (naar en van de opvang of school).
  • Hoe je als ouders beslissingen neemt over zaken als school bijvoorbeeld.

Spreek af dat je de zorgregeling regelmatig evalueert en zo nodig kunt aanpassen. Naarmate een kind groter wordt zullen de behoefte van je kind namelijk veranderen. Beschouw de zorgregeling daarom als een groeimodel en lag vast hoe jullie daarmee omgaan in de toekomst.

Wie hebben er recht op omgang?

Volgens de wet geldt het recht op omgang voor de volgende personen c.q. in de volgende gevallen:

  • De kinderen hebben recht op contact met beide ouders;
  • De ouder bij wie de kinderen niet het hoofdverblijf hebben;
  • De vader die het kind erkend heeft, ook al is hij niet getrouwd met de moeder en/of heeft hij nooit met haar samengewoond.
  • Andere personen die een nauwe persoonlijke band met het kind hebben, bijvoorbeeld een vader die het kind niet heeft erkend of grootouders.

Wat als het niet lukt om een zorgregeling op te stellen?

Komen jullie er samen niet uit, dan kun je een mediator of advocaat inschakelen. Dat is een onafhankelijke persoon die samen met jullie naar een oplossing zoekt. Hij behartigt dus niet de belangen van één partij, maar is er voor jullie beiden. Een mediator neemt geen beslissingen voor jullie, maar begeleidt het proces. Hij zorgt dat beide partijen aan het woord komen en naar elkaar luisteren, zodat jullie alsnog een regeling kunnen afspreken.

Je kunt ook ieder naar een eigen advocaat gaan. Verstandig is om dan een gespecialiseerd familierechtadvocaat te kiezen. Die kan je vinden via de website van de vereniging van Familierecht Advocaten en Mediators. Ook een familierechtadvocaat probeert om in goed overleg overeenstemming te bereiken over de zorgregeling. Mislukt de mediation of het overleg tussen de advocaten, dan zal de rechter voor jullie de zorgregeling vast stellen. Daarvoor heb je (ook) zelf een advocaat nodig.

Bij ernstige conflicten kan de rechter advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter hoort in een procedure de ouders, de minderjarige kinderen boven de twaalf jaar en eventueel ook de Raad.Gepubliceerd op03 oktober 2017 door Raya Oranje-Jorna

Dit artikel is geplaatst op Ouders van Nu