Keurmerken

Er zijn geen vergelijkingssites voor scheidingen of erfenissen waarop u betrouwbare reviews/recensies kunt lezen om zo de beste advocaat of mediator te vinden. Termen als ‘specialist’, ‘deskundig’ en zelfs ‘mediator’ zijn niet gereguleerd; iedereen mag zich dus zo noemen en dit zegt niets over de kwaliteit van de persoon in kwestie. Het beste dat u daarom kunt doen is kijken naar een keurmerk dat niet vrijblijvend gevoerd mag worden.

Nederlandse Orde van advocaten

Als advocaat maak ik deel uit van De Nederlandse Orde van Advocaten; de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur.

Rechtsgebiedenregister NOvA?
Ik ben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en familierecht, waaronder:

  • Collaborative divorce
  • Echtscheidingen
  • Alimentatiezaken
  • Omgangsregelingen
  • Internationaal privaatrecht
  • Mediation
  • Ouderschap en erkenning

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lid van de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

De vFAS kent strenge toelatingseisen. Advocaten kunnen pas lid worden nadat zij minimaal vijf jaar advocaat zijn en het driejarige opleidingstraject tot advocaat-scheidingsmediator met goed gevolg afrondden. Het opleidingstraject bestaat uit een juridisch specialisatietraject en een specialisatie tot mediator. Aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen. De leden moeten zich voortdurend bijscholen. Dit alles zorgt ervoor dat u bij een vFAS advocaat-(scheidings)mediator altijd kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

“De leden van de vFAS onderscheiden zich door hun grote juridische kennis op de genoemde rechtsgebieden. U bent verzekerd van een expert die de wet kent en op de hoogte is van de meest recente uitspraken. De vFAS-advocaat is echter ook iemand die kennis heeft van de emotionele kant van een scheidingsproces en/of van conflicten waarbij emoties een rol spelen.” (Bron: website vFAS)

Ook is intervisie verplicht; overleggroepen met andere vFAS-specialisten waarbinnen de advocaat-mediators in vertrouwen en onder begeleiding van een professional kwesties bespreken waar ze tegenaan lopen. Hierdoor kan een vFAS advocaat-mediator putten uit een bredere ervaring dan alleen de eigen praktijk.

Ik ben volledig erkend vFAS-lid en dus gespecialiseerd familierechtadvocaat en scheidingsmediator.

 

MfN-registermediator

“Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediator) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.” (Bron: website MfN-register)

Lid van de vereniging van collaborative professionals

De collaboratieve methode is afkomstig uit de Verenigde Staten. Partners werken samen met deskundigen aan een respectvolle manier van scheiden of het oplossen van conflicten. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. We zoeken naar een oplossing waar iedereen bij is gebaat. De Collaborative divorce deskundigen zijn getraind in het toepassen van deze methode. Om lid te zijn van deze vereniging moet je aan strenge opleidingseisen voldoen en jaarlijks bijhouden. Alle leden zijn tevens mediator.