Scheiden betekent nieuwe spelregels afspreken. En dat kun je maar beter goed doen. Want een slecht geregelde scheiding kan nog jaren negatief doorwerken.

Wie ben ik?

Ik ben gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Het zwaartepunt van mijn werk ligt bij complexe scheidingszaken en alimentatiegeschillen. Als advocaat of overlegscheidingsadvocaat voor één partij of als mediator voor beiden. Ik heb een bijzondere affiniteit met zaken waarbij ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars of medische specialisten zijn betrokken. Mijn missie is om u met zo min mogelijk schade door uw scheiding of een ander familierechtelijk conflict heen te loodsen. Het belang van de kinderen komt altijd op de eerste plaats.

Een familieprobleem is vaak erg ingewikkeld. Denk aan kinderen, een eigen woning, een onderneming, verdeling van vermogen of (buitenlands) vastgoed. Daarvoor is regelmatig een multidisciplinaire aanpak nodig. Dat betekent dat ik nauw samenwerk met notarissen, kinderdeskundigen, fiscalisten, accountants en pensioenadviseurs. Hiermee zorg ik ervoor dat u overzicht en weer zelf de regie krijgt.

In mijn werk ben ik mij er voortdurend van bewust dat relaties en verbindingen altijd blijven bestaan. Bevlogen streef ik dan ook naar duurzame oplossingen in plaats van het voeren van tijd- en geldverslindende procedures. Na meer dan 25 jaar ervaring in het familierecht heb ik wel geleerd dat je meer bereikt met onderhandelen dan procederen. Maar als procederen onderdeel van de weg naar de oplossing is, doe ik dat eveneens met volledige inzet. Ik ben dan ook een uitstekende en ervaren procesadvocaat.

Ik ben geregistreerd scheidingsmediator en de rechtbank benoemt mij regelmatig als mediator. Ik ben lid van Overlegscheiding Randstad, de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP) en the International Academy of Collaborative Professionals (IACP). Ik heb zitting in de Raad van Discipline in het arrondissement Den Haag en zit in de commissie gedragscode vFAS.