Organisatie

RAYA JORNA | Advocaat & Mediator is de handelsnaam van Raya Advocatenpraktijk B.V, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. RAYA JORNA | Advocaat & Mediator is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden die worden verricht. Op de alle door haar verrichte of te verrichten werkzaamheden en handelingen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden worden elders op deze site gepubliceerd.

RAYA JORNA | Advocaat & Mediator ontvangt geen derdengelden

De advocaten verbonden aan RAYA JORNA | Advocaat & Mediator zijn geregistreerd bij hun beroepsvereniging, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), en zijn onderworpen aan de beroepsregels (met inbegrip van de gedragscode en het tuchtrecht voor advocaten). De regels en codes zijn toegankelijk via de website van de NOvA: www.advocatenorde.nl. Het telefoonnummer van de NOvA is 070-335 35 35.

RAYA JORNA | Advocaat & Mediator staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel (nummer 64013197 en is – conform de richtlijnen van de beroepsgroep – verzekerd bij Allianz Nederland tegen beroepsaansprakelijkheid. Onze verzekeringsagent is Risqwise B.V. , Rotterdam. Het BTW-nummer van RAYA JORNA | Advocaat & Mediator is 855487872B01.

Januari 2022