Een geslaagde mediation leidt tot een snellere oplossing dan een juridische procedure.

Mediation vindt altijd plaats op basis van een mediationovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door zowel de mediator als door partijen ondertekend en bevat de spelregels waar alle betrokkene zich aan moeten houden.

Klik hier voor het downloaden van de model mediationovereenkomst.