Co-ouderschap: financieel en juridisch

Co-ouderschap: financieel en juridisch 700 466 Raya Jorna

Jullie gaan scheiden en kiezen voor co-ouderschap. Niet alleen praktisch gezien komt hier veel bij kijken, ook op financieel en juridisch gebied moet je van alles regelen. Welke afspraken leg je vast? Met welke kosten krijg je te maken en hoe verdeel je die? Familierechtadvocaat en mediator Raya Oranje-Jorna vertelt je er alles over.

Als je uit elkaar gaat, ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin je de afspraken over je kinderen vastlegt. Ook de afspraken over co-ouderschap leg je in het ouderschapsplan vast. Het is verstandig om een dergelijk plan op te stellen met behulp van een mediator of advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht. In het ouderschapsplan zet je afspraken over de betaling van de kosten van de kinderen, hoe je als ouders met elkaar over de kinderen communiceert en hoe de zorg wordt verdeeld. Op internet kun je verschillende modelcontracten vinden.

Fiscaal co-ouderschap

In de wet staat niets over co-ouderschap. Jij en je ex-partner moeten dus zelf afspraken maken over welke dagen het kind bij wie woont en wie wat betaalt. Belangrijk om te onthouden: fiscaal gezien ben je co-ouder als de kinderen minimaal drie dagen per week bij jou wonen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, een tegemoetkoming voor ouders met een lager inkomen en met kinderen tot twaalf jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je kind meer dan zes maanden bij jou zijn ingeschreven. Is je kind bij je ex ingeschreven, dan moet hij minimaal drie dagen per week bij jou wonen.

Kosten verdelen

Veel ouders kiezen voor een verdeling waarbij ze ieder zelf de verblijfskosten betalen. Dat zijn de kosten voor dingen als eten en drinken, maar ook vakanties en uitstapjes. Als de inkomens erg ongelijk zijn, zal de ene ouder aan de andere ouder wel een bijdrage daarin moeten betalen. Uitgaven voor zaken als school, sportclubs en verzekeringen betalen de ouders vaak van een kinderrekening: een gezamenlijke rekening waarop ze naar rato van inkomen een bedrag storten. Je kunt ook afspreken dat één ouder deze ‘verblijfsoverstijgende’ kosten voor zijn of haar rekening neemt en/of dat de andere ouder alimentatie betaalt.

Als jullie ervoor kiezen om te werken met een kinderrekening waaruit de verblijfsoverstijgende kosten worden betaald, zorg er dan voor dat je duidelijke afspraken met elkaar maakt om welke uitgaven voor de kinderen het precies gaat. Ook kan het handig zijn om af te spreken dat groteren uitgaven, bijvoorbeeld meer dan € 200,-, alleen in overleg worden gedaan. Zo voorkom je dat de rekening opeens te weinig saldo heeft, waardoor andere noodzakelijke uitgaven niet gedaan kunnen worden. Ook voorkomt het de kans op onenigheid.

Toeslagen en heffingskortingen

Co-ouderschap heeft ook invloed op toeslagen en heffingskortingen van de belastingdienst.

  • Kinderbijslag en kindgebonden budgetBij een co-ouderschap hebben beide ouders recht op de helft van de kinderbijslag. Je kunt bij de Sociale Verzekeringsbank aangeven dat je elk de helft uitbetaald wilt krijgen of je laat het storten op een gezamenlijke rekening. Het kindgebonden budget kan per kind maar aan één van beide ouders worden uitbetaald.
  • HeffingskortingenAlleen de ouder bij wie een kind staat ingeschreven heeft recht op eventuele heffingskortingen. Een uitzondering is de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Als je kind minimaal drie dagen per week bij iedere ouder doorbrengt, kunnen beide ouders daarvoor in aanmerking komen. Dit moet je kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een echtscheidingsconvenant.
  • HuurtoeslagJe kunt als co-ouders allebei huurtoeslag krijgen. De kinderen tellen dan bij beide ouders mee als medebewoners. Daarvoor moet je allebei een verklaring co-ouderschap ondertekenen en inleveren bij de belastingdienst.

Het Nibud heeft een ‘Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap’ uitgebracht met veel informatie over hoe je alles financieel kunt regelen als co-ouders. Op de website van de belastingdienst kun je informatie vinden over co-ouderschap en toeslagen: Ik word co-ouder. Wat betekent dat voor mijn toeslagen?’

De Gemeentelijke Basis Administratie

Ook als je een co-ouderschap hebt, kan je kind maar op één adres staan ingeschreven bij de gemeente (GBA). Heb je één kind, dan kun je dat het beste op het adres van de minst verdienende ouder inschrijven. Zo heb je een grotere kans om in aanmerking te komen voor allerlei regelingen of kun je een hoger bedrag krijgen. Meerdere kinderen kun je verdeeld over beide huishoudens inschrijven.

Beëindigen co-ouderschap

Als jullie besluiten het co-ouderschap te beëindigen en jullie zijn het samen eens, is een nieuwe zorgregeling gauw vastgelegd. Wil een van de ouders het co-ouderschap eenzijdig stoppen, dan moet hij of zij de rechter ervan overtuigen dat het co-ouderschap in het nadeel van het kind is.Gepubliceerd op02 oktober 2017 door Raya Oranje-Jorna

Dit artikel is geplaatst op Ouders van Nu